बंद करे

वसुमता क्लस्टर कैम्प

02/12/2022 - 03/02/2023

वसुमता क्लस्टर कैम्प

vasumata banner

कैम्प रिपोर्ट :-

स.क्र  दिनांक  स्थान  रिपोर्ट
1 06-12-2022 चारुवा  Vasumata Cluster Camp (pdf , 1754 kb)
2 09-12-2022 करताना  Vasumata Camp Kartana (pdf , 1801 kb)
3 13-12-2022 मसनगाँव Vasumata Camp Masangaon  (pdf , 2192 kb)
4 16-12-2022 मांदला Vasumata Cluster Camp Mandla  (pdf , 3299 kb)
5 20-12-2022 कायदा Vasumata camp  (pdf , 2514 kb)
6 23-12-2022 मगरधा Vasumata camp Magardha  (pdf , 2093 kb)
7 27-12-2022 मोरगढ़ी vasumata camp morgadi  (pdf , 2220 kb)
8 30-12-2022 रहटगांव vasumata agriclture Rehatgaon  (pdf , 2327 kb)
9 03-01-2023 देवतलाब vasumata agriclture Devtalaab  (pdf , 2458 kb)
10 06-01-2023 सोमगाँवकला Vasumata Cluster Camp SomgaonKala  (pdf ,2408 kb)
11 10-01-2023  छिदगांवमेल vasumata camp Chhidgaonmel  (pdf ,2388 kb)
12 13-01-2023  सोनतलाई vasumata camp Sonatalai  (pdf , 2517 kb)
13 17-01-2023 खुदिया vasumata agri Khudiya  (pdf , 2415 kb)
14 24-01-2023 हंडिया vasumata camp Handia  (pdf , 2491 kb)
15 27-01-2023 खिरकिया vasumata camp Khirkiya  (pdf , 2459 kb)
16 31-01-2023 सोडलपुर  vasumata agri Sodalpur  (pdf , 2553 kb)
17 03-02-2023 टेमागाँव vasumata Temagaon  (pdf , 2516 kb)

 

देखें (8 MB)