बंद करे

समरसता अभियान 2.0

16/05/2023 - 29/08/2023

आदेश एवं समय सारणी : Samarsata camp (pdf , 788 kb)

samrasta camp banner

कैम्प रिपोर्ट :-

स.क्र दिनांक स्थान रिपोर्ट
1 16-05-2023 अबगाँवखुर्द samrasta Abgaonkhurd  (pdf , 734 kb)
2 16-05-2023 बिच्छापुर samrasta bichhapur  (pdf , 866 kb)
3 16-05-2023 मांदला samrasta mandla  (pdf , 1073 kb)
4 23-05-2023 बरकला samrasta revenue camp Barkala  (pdf , 1430 kb)
5 23-05-2023 कडोला उबारी samrasta Kadola ubari  (pdf , 1226 kb)
6 24-05-2023  धनवाडा samrasta camp Dhanwada  (pdf , 950 kb)
7 30-05-2023 मुहालकला samrasta camp Muhalkala  (pdf , 916 kb)
8 30-05-2023 सामरधा samrasta camp Samardha  (pdf , 870 kb)
9 31-05-2023 भाटपरेटिया samrasta camp Bhatparetiya  (pdf , 1338 kb)
10 06-06-2023 चारखेडा samrasta revenue Charkheda  (pdf , 1030 kb)
11 06-06-2023 पाहनपाट samrasta camp Pahanpat  (pdf , 845 kb)
12 06-06-2023 रहटाखुर्द samrasta Rehatakhurd  (pdf , 969 kb)
13 20-06-2023 तजपुरा revenue Tajpura  (pdf , 905 kb)
14 21-06-2023 गहाल revenue samrasta Gahal  (pdf , 913 kb)
15 21-06-2023 मोरगडी revenue samrasta Morgahi  (pdf , 1114 kb)
16 04-07-2023 छीपानेर samrasta chhipaner  (pdf , 1006 kb)
17 05-07-2023 जूनापानी samrasta junapani  (pdf , 896 kb)
18 05-07-2023 कमताडा समरसता kamtada  (pdf , 1039 kb)
देखें (787 KB)