Close

Voter List – Empowerment Camp

10/03/2023 - 28/04/2023

Voter List Empowerment Camp

Camp Reports :-

S.No Date Place Report
1 10-03-2023 Lachhora, Mandla, Nayapura election camp (pdf , 1862 kb)
2 13-03-2023 Khudiya, Kartana, Sontalai election camp khudiya  (pdf , 1847 kb)
3 15-03-2023 Ratatalai election Ratatalai  (pdf , 1681 kb)
4 16-03-2023 Nayagaon, Mahendragaon, Baidi, Khamlay election Nayagaon  (pdf , 6467 kb)
5 17-03-2023 Handia election camp Handia  (pdf , 1498 kb)
6 20-03-2023 Pokharni, Sirali, Aadampur election camp Pokharni  (pdf , 5662 kb)
7 21-03-2023 Muhal kala election Muhalkala  (pdf , 7283 kb)
8 24-03-2023 Abgaon khurd election camp Abgaonkhurd  (pdf , 5539 kb)
9 27-03-2023 Gondagaon kala, Harda, Khirkiya  election gondagaonkala  (pdf , 6189 kb)
10 28-03-2023 Rehatakala  election Rehatakala  (pdf , 8700 kb)
11 29-03-2023  Aamasel, Harda election Aamasel, Harda  (pdf , 4626 kb)
12 31-03-2023 Chhidgaonmel, Harda  election Chhidgaonmel, Harda  (pdf , 4327 kb)
13 04-04-2023 Timarni, Harda, Khirkiya  Timarni, Harda, Khirkiya  (pdf , 5462 kb)
14 05-04-2023  Deepgaonkala, Harda election Harda  (pdf , 5575 kb)
15 06-04-2023 Charkheda, Harda election Charkheda, Harda  (pdf , 4266 kb)
16 10-04-2023 Sodalpur, Rehnayekala, Charuva election Sodalpur, Rehnayekala, Charuva  (pdf , 5086 kb)
17 11-04-2023 Dhurgada election Dhurgada harda  (pdf , 6148 kb)
18 12-04-2023 Temagaon, Saanvalkheda raiyat, Magardha election raiyat, Magardha  (pdf , 5422 kb)
19 13-04-2023 Bhadugaon, Gahal, Morgadi election Bhadugaon  (pdf , 5585 kb)
View (4 MB)