Close

Jal Jyotirmayya Samadhan Camp

02/11/2022 - 01/03/2023

Jal Jyotirmayya Samadhan Camp

phe mpeb

Camp Reports :-

s.no Date Place Report
1 02-11-2022 Mandla Jal Jyotirmayya camp mandla (pdf ,1264 kb)
2 09-11-2022 Kayda Jal Jyotirmayya camp Kayda  (pdf , 1157 kb)
3 16-11-2022 Magardha Jal Jyotirmayya camp Magardha  (pdf , 1243 kb)
4 23-11-2022  Morgadi Jal Jyotirmayya camp Morgadhi  (pdf , 1232 kb)
5 30-11-2022  Rehatgaon Jal Jyotirmayya camp Rahatgaon  (pdf , 1260 kb)
6 07-12-2022 Devtalab Jal Jyotirmayya camp Devtalab  (pdf , 1476 kb)
7 14-12-2022  Somgaonkala Jal Jyotirmayya camp Soamgaonkala  (pdf , 1401 kb)
8
21-12-2022 Chhidgaon mel jal jyotirmay camp Chhidgaonmel  (pdf , 1108 kb)
9
28-12-2022 Sontalai jal jyotirmay camp Somtalai  (pdf , 1134 kb)
10 04-01-2023 Khudiya jal jyoti Khudiya  (pdf , 1095 kb)
11 11-01-2023 Temagaon jal jyotrimay Temagaon  (pdf , 1059 kb)
12 18-01-2023 Handiya jal jyoti Handiya  (pdf , 1113 kb)
13 25-01-2023 Khirkiya jal jyoti Khirkiya  (pdf , 8353 kb)
14 01-02-2023 Sodalpur jal jyoti Sodalpur  (pdf , 1418 kb)
15 08-02-2023 Abgaonkala phe Abgaonkala  (pdf , 1339 kb)
16 15-02-2023 Charuva jal jyoti Charuva  (pdf , 1841 kb)
17 22-02-2023 Kartana jal jyoti Kartana  (pdf , 1002 kb)
18 01-03-2023 Masangaon jal jyoti Masangaon  (pdf , 1800 kb)
View (258 KB)